Kainos

Paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į darbų apimtį kiekvienam klientui individualiai. Ji
priklauso nuo veiklos pobūdžio, įmonės poreikių, dokumentų kiekio, darbuotojų skaičiaus, metinės
apyvartos, apskaitos tvarkymo periodiškumo ir kitų veiksnių.